Länkar

www.akeri.se
Sveriges Åkeriföretag, SÅ, är branschorganisationen för åkerier i Sverige. SÅ har ca 10 000 medlemsföretag som fraktar andras gods mot betalning.

www.trafrakt.se
Träfrakt Götaland AB ägs av ca 185 mindre åkeriföretag som huvudsakligen är verksamma med transporter av skogsprodukter som massaved, sågtimmer och flis.

www.kahrs.com
Kährs är en av världens största tillverkare av moderna trägolv.

www.lovanggruppen.se
Lovang Lantbrukskonsult AB och Lovanggruppens Handelshus.